ผู้บริหาร

พระครูประโชติสัทธาธิคุณ
เจ้าคณะตำบลตาหลังในเขต๑
แบบสำรวจความคิดเห็น
สารสนเทศสื่อสาร webiz
ต้องแก้ไข
ดีมาก
ดี
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2013
ปรับปรุง 06/07/2015
สถิติผู้เข้าชม 33599
Page Views 40173
เอกสารให้ download
หลักสูตร น.ธ.ตรี
หลักสูตร น.ธ.โท
หลักสูตร น.ธ.เอก
หลักสูตร ธ.ศ. ตรี.
หลักสูตร ธ.ศ. โท.
หลักสูตร ธ.ศ. เอก
วัดในเขตปกครอง
๑.วัดตาหลังใน สนง.จต.เขต๑
๒.วัดประตูโขง
๓.วัดท่าตาสีคงคาราม
๔.วัดเพชรพนานิคม
๕.วัดทัพหลวง
๖.วัดป่าร้อยไร่
๗.ที่พักสงฆ์วังสาลิกา
๘.ที่พักสงฆ์เขาสาลิกา
๙.ที่พักสงฆ์เทพมงคล
download หลักสูตร ธ.ศ.ทุกชั้น ปรับปรุงใหม่ ไฟล์ด้านล่าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
รายนามเจ้าภาพสร้างห้องสุขา-ห้องน้ำ
๑.พ่อทัน-แม่สมหมาย  มั่นจิตร
      ห้องสุขา ๑  ห้อง
   บริจาค    ๕,๐๐๐  บาท
๒.พ่อยา-นางเที่ยง   สุขจิตร
     ห้องสุขา  ๑  ห้อง
   บริจาค    ๕,๐๐๐  บาท
๓.แม่หนูกาญ ต้นสิน พร้อมบุตร-ธิดา
     ห้องสุขา  ๑  ห้อง
   บริจาค    ๕,๐๐๐  บาท
๔.คุณพ่อแสง-แม่นาง  คำวิเศษ
    (บ้านคลองพัฒนา) 
    ห้องสุขา ๒  ห้อง
    บริจาค  ๑๐,๐๐๐  บาท
๕.นายไพรวัลย์-นางสุริสรรค์ 
          คำใส
   พร้อมบุตร-ธิดา จาก กทม.ฯ
     ห้องสุขา  ๑  ห้อง
    บริจาค  ๕,๐๐๐  บาท
๖.คุณแม่เล็ก ชิดประทุม 
      และลูกหลาน
    ห้องอาบน้ำ ๑  ห้อง
    บริจาค ๕,๙๐๙ บาท
นักธรรมชั้นเอก
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.5 KB

 ระบบสารสนเทศ  สำนักงานเจ้าคณะตำบลตาหลังใน เขต ๑  วัดตาหลังใน  ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

โทรสาร-037-542-049  มือถือ-08-9933-3991-09-8540-1836-08-1158-8901 - E-mail-phra.chra.praoch2013@gmail.com -
 Facebook- พิมพ์ วัดตาหลังใน